Tiem, kas būvē un remontē paši
 
 

Privātuma politika

Interneta portāls "buvetprieks.lv" (turpmāk Portāls) vāc datus par savas tīmekļa vietnes (domēns buvetprieks.lv) apmeklētājiem, lai saprastu, cik noderīga ir tīmekļa vietne un kā to varētu uzlabot.

Portāla datu vākšanas praksi nosaka šī Privātuma politika, kas ietver sīku informāciju par to, kādus datus Portāls vāc, kā tos izmanto un kurš tiem piekļūst.

Jums ir tiesības kontrolēt Jūsu privātumu, un Portāls to ļoti respektē. Mums ļoti svarīgi spēt palīdzēt Jums izmantot šīs tiesības, šim nolūkam tālāk ir norādīta sīkāka informācija.

Izlasiet šo Privātuma politiku un sazinieties ar Portāla redakciju, ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai komentāri.

Jūsu datu pārzinis

Jūsu personas datu pārzinis: SIA SURE (buvetpriekslv@gmail.com)

Portāla vāktie un izmantotie dati

Tīmekļa vietnes pārlūkošanas statistika

Portāla uzturētāji laiku pa laikam uzlabo savu tīmekļa vietni ar mērķi atvieglot tās lietošanu. Šajā nolūkā Portāla uzturētājiem ir jāzina, kāda informācija ir vissvarīgākā vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi ienāk, kādu pārlūkprogrammu un ierīci viņi izmanto, kādu saturu visbiežāk lasa, cik ilgi lieto vietni, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, kā arī cita statistiska informācija.

Portāls vāc šo informāciju, izmantojot automatizētu rīku Google Analytics, kas ļauj Portālam reģistrēt un analizēt, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietni.

Uzzināt vairāk par to, kā Google Analytics izmanto iegūto informāciju Jūs varat šeit - https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=lv

Portāla uzturētāji izmanto šos datus savās tiesiskajās interesēs kā uzņēmums, lai uzlabotu izpratni par vietnes apmeklētāju vajadzībām un kam viņi dod priekšroku, lai sniegtu labākus pakalpojumus un uzlabotu pieejamību Portālā publiskotajai informācijai.

Lietotāja profila dati

Reģistrējoties portālā obligātie dati (aizpildāmie lauki) ir lietotāja vārds un e-pasta adrese. E-pasta adrese ir nepieciešama, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējama paroles atjaunošana vai arī komunikācijai. Pārējie dati, tajā skaitā informācija par sevi, profila bilde, ir neobligāti.

Ja Jūs esat reģistrējies tīmekļa vietnē, esat noformējis savu profilu un piekritis jaunumu saņemšanai, vai citādi esat Portālam sniedzis savu kontaktinformāciju, Portāla uzturētāji var nosūtīt Jums jaunumus, ziņas, informāciju par Portāla darbību, jaunumiem un citu ar Portālu saistītu informāciju, kas varētu būt Jums interesanti.

Šī politika nosaka, kādus datus Portāls vāc par Jums mārketinga saziņas nolūkā, kā Portāls tos izmanto un kam Portāls atklāj šos datus.

Portāls sūta mārketinga informāciju pa e-pastu un cenšas ierobežot saņēmēju skaitu tikai ar tām personām, kurām ziņojums tiešām būs interesants.

Tiklīdz Portāls nosūta ziņu, Portāls var vākt statistikas datus par to, ko Jūs darāt ar šo ziņu, proti, vai Jūs atverat šo ziņu, atverat saites, kādu ierīci Jūs izmantojat un kādas ir tās tehniskās īpašības. To Portāls dara, sekojot saglabātajai informācijai par Jūsu piekļuvi buvetprieks.lv tīmekļa vietnei vai ar sīkdatņu palīdzību (ja Jūs piekrītat).

Kad Jūs esat izveidojis savu profilu un piekritis jaunumu saņemšanai Portālam, Portāls izmanto Jūsu datus uz Jūsu piekrišanas pamata.

Reģistrācijas žurnāls

Serveris, kurā izvietots Portāls, arī var reģistrēt Jūsu nosūtītos pieprasījumus (Jūsu atvērtās tīmekļa adreses, Jūsu izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus.

Tādu datu vākšanas un izmantošanas pamats ir Portāla tiesiskā interese nodrošināt buvetprieks.lv tīmekļa vietnes tehnisku pieejamību un drošību.

Sīkdatnes

Kas ir sīkdatnes un kā tās Jūs varat kontrolēt, varat iepazīties šeit - https://www.buvetprieks.lv/sikdatnes/.

Profilēšana

Portāls var izmantot tīmekļa vietnes apmeklējumu statistikas datus, lai analizētu Portāla apmeklētāju tendences un demogrāfiju, bet Portāls nepiešķir katram apmeklētājam individuālu profilu. Jūs personiski varat izveidot savu profilu, lai pilnīgāk un ērtāk izmatotu mājaslapā izvietoto informāciju un pakalpojumus.

Cik ilgi Portāls uzglabā personas datus?

Jūsu kontaktinformācija tiks glabāta un apstrādāta mārketinga nolūkā, kamēr Jūs izmantojat Portālu.

Personas dati, kas tiek izmantoti mārketinga nolūkā, tiek glabāti un apstrādāti, līdz Jūs atsaucat savu piekrišanu un atsakāties no lietotāja profila izmantošanas, bet ne ilgāk kā divus gadus pēc Jūsu pēdējās darbības ar savu profilu vai juridisku saistību izbeigšanās starp Jums un Portālu, atkarībā no tā, kurš no šiem termiņiem iestājas pēdējais.

Cik ilgi Portāls uzglabā statistikas datus?

Portāls izmanto vāktos statistikas datus analīzes nolūkā trīs gadus.

Sīkdatnes ir parasti derīgas īsāku termiņu (dienu, nedēļu vai mēnesi), dažos gadījumos tās ir derīgas vienu gadu.

Kam Jūsu personas dati var tikt atklāti?

Jūsu personas dati var tikt atklāti:

  • Portāla uzturētāja darbiniekiem, kuri sazinās ar Jums un kuri ir atbildīgi par vietnes darbību un mārketingu;
  • trešajām personām, kas sniedz Portāla informācijas tehnoloģiju pakalpojumus;
  • citos likumos paredzētajos gadījumos.

Portāla sadarbības partneriem, kuri nodrošina tīmekļa vietnes satura pārvaldes rīkus vai apkalpo tīmekļa vietni, var būt piekļuve datubāzēm un tehniskajiem žurnālfailiem.

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai (pieejamas šeit - https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html).

Jūsu tiesības uz saviem datiem

Jūs varat piekļūt saviem personas datiem tieši savā profilā vai sazinoties ar Portāla uzturētājiem pa e-pastu buvetpriekslv@gmail.com. Jūs varat īstenot savas tiesības:

  • pieprasīt piekļūt Jūsu personas datiem;
  • pieprasīt labot Jūsu personas datus;
  • pieprasīt dzēst Jūsu personas datus;
  • atsaukt piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, ja šāda prasība ir piemērojama.

Jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi.

Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu lūguma, Portāla uzturētāji saglabās tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai izpildītu valsts iestāžu rīkojumus, aizsargātu Portāla vai trešo personu tiesiskās intereses, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu, ko Jūs esat noslēdzis ar Portāla uzturētājiem.

Sūdzības iesniegšana

Ja Jums šķiet, ka Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību ES iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai.

 

Autorizācija

vai
Nav sava profila? Izveidot